Phase Velocity

V52

– 5.25″ 2-Way Bookshelf Speaker
– 58 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
– 100 wRMS
– 10.75″ H × 7.4” W × 8.53” D

View V52

Phase Technology V62 Bookshelf Speaker Angle Cutout 500x500

V62

– 6.5″ 2-Way Bookshelf Speaker
– 45 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
– 100 wRMS
– 13.25″ H × 8.25” W × 9.53” D

View V62

Phase Technology Velocity V52 Angle Cutout 500x500

V626

– 3-Way Tower Speaker
– 32 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
– 150 wRMS
– 40.5″ H × 8.25” W × 9.53” D

View V626

V626_Small facing left

V5520

– 2-Way Center Channel Speaker
– 58 Hz – 20 kHz (± 3 dB)
– 100 wRMS
– 7.4″ H × 18” W × 8.53” D

View V5520

Phase Technology Velocity V5520 Center Channel Cutout Angle 500x500

V-Surround-II

– 2-way Surround Speaker
– 70 Hz – 22 kHz (± 3 dB)
– 100 wRMS
– 9″ H × 11.94” W × 4.5” D

View V-Surround II

Phase Technology V-Surround-II Surround Speaker Cutout Front 500x500